Vihannin eränkävijät

Vihannin eränkävijät on vireä yhdistys, jonka pääasiallinen tarkoitus on järkiperäistää metsästystä kestävä kehitys huomioiden, hoitaa luonnonsuojelua ja riistanhoitoa, antaa mahdollisuus metsästysampumaurheilulle sekä harjoittaa kenneltoimintaa. Paukkulehdon ampumarata on avattu 2019 ja se korvasi silloin Linnaistenkankaan ampumaradan. Riistanhoitotehtävien ohella seura ylläpitää ja rakentaa ampumarataa. Rata onkin suosittu, koska se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ensinnäkin harjoittelulle, mutta toisaalta myös kilpailemiseen.

Metsästäjä ja saalis.

Vihannin eränkävijät

Vihannin metsästysseura kuuluu osana Metsästäjäliiton Oulun piiriin ja Suomen riistakeskus Oulun alueeseen. Metsästysseurojen riistanhoidolliset tehtävät ovatkin tärkeässä roolissa ja yhteistyötä tehdään riistanhoitoyhdistysten kanssa. Näistä toimista hyötyvät molemmat osapuolet sekä riistakannat pysyvät hallinnassa. Jos jonkin riistaeläimen kanta vähenee uhkaavasti, sitä ei metsästetä ja päinvastoin eli jos kanta nousee liian korkeaksi, voidaan riistaeläimiä metsästää enemmän.

Näiden tehtävien parissa eränkävijät tekevät hyvää työtä. Juuri vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys siinä, että riistakannat pysyvät tasapainossa. Metsästys perustuu siihen, että kehitys on kaikin puolin myönteinen. Sitä on seurattava säännöllisesti laskentojen kautta. Tästä syystä myös kullakin riistalajilla on omat pyyntiaikansa. Näin esimerkiksi riistalinnut saavat pesiä rauhassa eikä poikueita silloin häiritä.

Vihannin metsästysseura ja ampumarata

Vihannin eränkävijät tekivät talkoilla paljon tunteja, että Paukkulehdon ampumarata saatiin avattua. Tosin kaikki talkoilu on ollut sen arvoista, koska Paukkulehto tarjoaa mitä parhaimmat harrastusmahdollisuudet. Alueella on hirvi- ja haulikkoratojen lisäksi pistoolirata sekä laaja kiväärirata. Haulikkorata toi harrastajille mieluisan parannuksen nykytilanteeseen. Linnaistenkankaalla ei saanut haulikolla ampua lainkaan. Se johtui siitä, että alue oli pohjavesialuetta ja haulikon patruunat sisältävät paljon lyijyä.

Vihannin eränkävijät ovat tehneet upeaa työtä. Suojapenkoissa on oma rakentamisensa samoin kuin ampumakatoksissa. Niihin on hurahtanut useampikin talkootunti. Haulikkorata on tarvinnut myös kiekonheittimet ja koko alue on vaatinut melkoisen ponnistuksen, että se on saatu täydellisesti maisemoitua sekä kaikki tarvittava maalattua.

Uurastus palkitaan

Kun yhdistys lähtee tällaiseen urakkaan, se vaatii paljon vapaaehtoisia resursseja ja sitä, että rakkaus lajeja kohtaan on suuri. Kaikkia talkootunteja ei voi laskea vaan on tyydyttävä sanomaan, että niitä on paljon. Myös nettikasinon sivulla saattaa kulua aikaa, jos onnetar on myötämielinen ja voittoja tulee. Lue lisää sivulta onlinecasinosuomi.fi ja tutustu tarkemmin, millaisia kasinoita on tarjolla. Kasinon valintaan vaikuttaa se, millaisista peleistä eniten pidät.

Metsästys on mielenkiintoinen tapa hankkia itselleen ruokaa. Sitähän se oli aikojen alussa. On tietysti edelleenkin, mutta se ei ole samalla tavalla elinkeino kuin ennen. Niistä ajoista moni asia on muuttunut, ja riistanhoito on astunut vahvasti kuvioihin mukaan. Tänä päivänä metsästyksellä on enemmän viihteellistä arvoa.

Vihannin eränkävijät

Vihanti oli vuoteen 2012 asti itsenäinen kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Vuoden 2013 alusta se liitettiin osaksi Raahen kaupunkia. Tuolloin kunnassa oli vähän runsas 3000 asukasta. Kuntakeskus eli varsin vireänä siihen asti kunnes Lampinsaaren kaivostoiminta loppui kannattamattomana. Jo sitä ennen oli muuttoliike vähentänyt asukasmäärää. Kaikesta huolimatta Vihannin eränkävijät pitävät vireää toimintaa yllä, sen kertoo jo Paukkulehdon ampumaradan rakentaminen.

Vihannin eränkävijöiden jäsenille ampumaradan käyttö on käytännössä ilmasta. Se siis kuuluu osana jäsenmaksuun. Hirviradasta sen sijaan joutuu maksamaan vuosimaksun. Seuraan kuulumattomat henkilöt voivat käyttää ampumarataa, ja seura on siihen kehittänyt omat maksut.

Vihannin eränkävijät pitävät ratansa kiinni virallisina juhlapäivinä, mutta muulloin rata on käytössä tiettyinä kellonaikoina. Vuoron ovat esimerkiksi varanneet reserviläiset, joten silloin he käyttävät ampumarataa treenaamiseen. Hyvä ampumataito onkin tärkeässä roolissa silloin, kun käydään erällä. Se takaa sen, että osuminen riistaan on varmempaa eikä eläin jää kitumaan huonosti tähdätyn tai osuneen laukauksen vuoksi.